M-consult.cz plus s.r.o.

Třinec, Polní 411, 73961

telefon: není uvedeno
mobil: +420 605505296
email: hamroziova@m-consult.cz
web: www.m-consult.cz
Informace: PORADENSTVÍ » při zavádění, udržování a zlepšování systémů řízení dle ISO norem » plnění legislativních povinností v oblasti: ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, pracovnělékařských služeb, archivace a skartace dokumentů AUDITY » provádění interních auditů dle ISO norem » interní hodnocení souladu s plnění požadavků legislativy v oblastech OŽP, BOZP, PO » zákaznické audity » audity rizik VZDĚLÁVÁNÍ » pořádání otevřených kurzů a seminářů » interní vzdělávání dle potřeb zákazníka » prodej odborné literatury a videoseminářů PERSONALISTIKA » personální poradenství